top of page

Договір публічної оферти

Опублікован

1. Загальні положення

1.1. Наступний документ є офіційним пропозицій (далі - "Договір", "Пропозиція") від фізичної особи-підприємця ФОП Хроні Валерії Володимирівни, котра виступає у ролі "Виконавець" (далі - "Організатор"), розміщений на веб-сайті інтернет-магазину MISTSE за електронною адресою https://mistseretreats.com, стосовно надання інформаційних послуг у сфері йоги для дієздатних фізичних осіб (далі - "Замовник"). Замовник, приймаючи цю публічну пропозицію (оферту), погоджується отримати інформаційні послуги шляхом участі в онлайн вебінарі, спеціально організованому для збільшення знань, навичок та умінь у певній сфері, або придбати тренінг у вигляді запису, за встановленою платою.

1.2. Прийняття цієї пропозиції вважається повним і безумовним прийняттям всіх умов, що містяться в ній, і еквівалентом укладення письмового договору між сторонами згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України. 

1.3. Ця публічна пропозиція на надання інформаційних послуг вважається прийнятою з моменту придбання Замовником підписки на онлайн вебінари на сайті Виконавця та надходження оплати на рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник гарантують свою правоздатність та здійснення всіх дій, необхідних для укладення та виконання цього Договору про надання інформаційних послуг.


 

2. Визначення і терміни

2.1. У цьому Договорі вживаються наступні терміни з таким значенням:

  •  Пропозиція – публічний договір на надання інформаційних послуг.

  •  Сайт – веб-сайт https://mistseretreats.com, який належить Виконавцю або будь-яка інша онлайн-платформа, використовувана Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

  •  Інформаційні послуги – послуги у сфері йоги, які надає Виконавець, інформація про які розміщена на Сайті, що можуть включати участь у вебінарах, семінарах, курсах-тренінгах (в тому числі у форматі запису) та консультаційні послуги через онлайн-зв'язок.

  • Прийняття пропозиції – повне та безумовне прийняття пропозиції шляхом 100% попередньої оплати інформаційної послуги.

  • Виконавець – Хроні Валерія Володимирівна або будь-яка інша фізична або юридична особа, яка має право надавати інформаційні послуги Замовнику згідно з цим Договором.

  • Замовник – особа, яка прийняла пропозицію на умовах, викладених у ній.

  • Договір про надання послуг у сфері йоги – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг у сфері йоги відповідно до цієї Пропозиції.

3. Предмет пропозиції

3.1. Ця Пропозиція передбачає надання Замовнику платних Інформаційних послуг Виконавцем згідно з умовами цієї Пропозиції через інтерактивний (онлайн) формат за винагороду, яку сплачує Замовник Виконавцю, або надання Замовнику запису вебінару за плату. 

3.2. Вартість кожної Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір вважається укладеним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

3.3. Оплата за цим договором здійснюється будь-яким із запропонованих Замовнику способів, включаючи оплату електронними грошима, через платіжні термінали або інтернет-банкінг, або на розрахунковий рахунок Виконавця через банк за попереднім погодженням з Виконавцем, вклчюно із платіжними картами Visa та MasterCard та платіжним сервісом WayForPay.


 

4. Умови надання інформаційних послуг

4.1. Виконавець надає Замовнику обмежений доступ до Інформаційної послуги на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони сайту за умови 100% передоплати. 

4.2. Умови оплати кожної Інформаційної послуги зазначені на Сайті. 

4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки та оплатою на Сайті. Посилання на участь в ньому надається Замовнику через звʼязоч соціальної мережі Instagram або месенджер Telegram. 

4.4. Виконавець зобов'язується організувати та провести вебінар у визначений термін. 

4.5. Ця пропозиція є актом надання послуги і не потребує підписування відповідного акта. 

4.6. Виконавець може анулювати участь Замовника в вебінарі за порушення правил без повернення коштів, включаючи розпалювання конфліктів, образу учасників, рекламу, нецензурність тощо. 

4.7. Виконавець може анулювати участь Замовника в разі передачі третім особам реквізитів для участі в вебінарі або поширення отриманих матеріалів без дозволу.

4.8. Після закінчення навчання доступ до матеріалів не надається. 

 

5. Права та обовʼязки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язується надати доступ до матеріалів з використанням платформ для вебінарів вчасно. 

5.2. Виконавець забезпечує технічну підтримку трансляції вебінару. 

5.3. Виконавець зберігає та обробляє персональні дані конфіденційно. 

5.4. Виконавець гарантує достовірну інформацію про послуги. 

5.5. Виконавець може змінювати дату або кількість занять, попередньо повідомивши Замовника. 

5.6. Виконавець може відмовити Замовнику участь в вебінарі за порушення правил без повернення коштів.

6. Права та обовʼязки Замовника

6.1. Замовник зобов'язується надавати правдиву інформацію про себе під час запису на отримання Інформаційних послуг та їх оплату, і несе відповідальність за достовірність цих даних. 

6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не копіювати і не використовувати отриману інформацію і матеріали з метою продажу чи інших комерційних цілей, за винятком особистого використання. 

6.3. Замовник повинен забезпечувати справність обладнання та каналів зв'язку для доступу до Сайту. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Інформаційних послуг у разі, якщо це залежить від Замовника (включаючи випадки, згадані у пункті 5.1 цієї Пропозиції). 

6.4. Замовник має всі права споживача згідно з чинним законодавством України. 

6.5. У разі недоліків у послузі Замовник має право скористатися захистом прав споживача згідно з законом України, якщо порушення його прав сталося з вини Виконавця та буде доведено. 

6.6. Претензії щодо якості послуги повинні бути надіслані Замовником на адресу Виконавця по електронній пошті. Виконавець має 30 днів на розгляд претензії та подальше прийняття рішення щодо повернення грошових коштів. 

6.7. У разі повернення грошових коштів, це здійснюється на рахунок, вказаний Замовником, протягом 30 днів після отримання заяви від Замовника. Фінансовий документ, який підтверджує цю операцію, є доказом її виконання. 

6.8. Замовник може звернутися за поверненням коштів протягом 7 днів після отримання послуги. 

 

7. Відповідальність сторін 

7.1. У разі суперечок пов'язаних з послугою, сторони зобов'язані вирішувати їх до суду. У разі неможливості досягнення згоди, сторони мають право звернутися в суд.

7.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з законодавством України.

8. Гарантії якості Інформаційних послуг

8.1. Приймаючи умови цієї пропозиції, Замовник приймає на себе ризик можливого неотримання прибутку та збитків, пов'язаних із використанням знань, отриманих під час отримання Інформаційної послуги. 

8.2. Виконавець не гарантує успішність використання отриманих знань та отримання прибутку Замовником. Успішність використання залежить від багатьох факторів, таких як особисті якості та зусилля Замовника, і Виконавець не несе відповідальності за невиконання цих очікувань або прямі та непрямі збитки. 

8.3. Прийом претензій щодо повернення коштів припиняється через 7 днів після початку навчання, що повинно бути попередньо сповіщено Виконавцем. 

8.4. Умови гарантійних термінів надання послуг вказані на сайті https://mistseretreats.com.

8.5. Претензії щодо повернення коштів повинні бути подані не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну, інші претензії розгляду не підлягають. 

 

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань через форс-мажорні обставини, такі як природні катастрофи, війна, техногенні аварії, дії третіх осіб та інші непередбачені обставини. 

9.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 6 місяців, сторони повинні шукати альтернативні способи виконання зобов'язань.

 

10. Інші положення


10.1. Замовник приймає всі умови цієї пропозиції без будь-яких обмежень чи умов.

10.2. У випадках, не передбачених цією пропозицією, сторони керуються законодавством України.

10.3. Виконавець за цією пропозицією є ФОП Хроні Валерія Володимирівна або особа, яка надає Інформаційні послуги.

10.4. Даний договір підпадає під законодавство України.

10.5. Сторони згодні на обробку та зберігання персональних даних відповідно до законодавства України.

 

ФОП Хроні Валерія Володимирівна

ІПН 3595208582

Інтернет-магазин MISTSE

Україна, м. Дніпро

+38 097 489 86 95

mistsee.retreat@gmail.com

bottom of page